Pattern.

Olympus E-20

Misato village

Nov.-10th

振り返ると雪と唐松が美しい

NEXT